Společnost FT Servis od roku 2007 úzce spolupracuje s FN Brno na realizaci rozsáhlého projektu registrace úrazových dat v rámci programu schváleného vládou České Republiky jako Národní akční plán Prevence dětských úrazů v letech 2007-2017.

Naše společnost ve spolupráci s FN Brno zajišťuje v rámci tohoto projektu kompletní realizaci Národního registru dětských úrazů (NRDU). Jedná se celorepublikovou databázi, ve které jsou shromažďována základní data o poraněných dětech.

Společnost FT Servis je v této záležitosti generálním dodavatelem technického provedení ve spolupráci s osvědčeným koordinátorem obdobných screeningových systémů Institutem biostatiky a analýz MU v Brně (IBA).

Díky dlouholeté spolupráci bylo možné vytvořit velmi dobře fungující systém s validními a praktickými výstupy, viz. www.urazovyregistr.cz.

Nejnovějším projektem v rámci výše uvedené spolupráce je webový portál pro odbornou veřejnost, na kterém bude možné výstupy z NRDU veřejně presentovat.

Kontakty:

  • Jan Horáček, jednatel společnosti
  • Tel.: +420 774 706 868, E-mail: jan.horacek@ftservis.cz
  • prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D, MBATel.: +420 532 234 360
  • doc. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.DTel.: +420 532 234 360
  • Ing. Petr BrabecTel.: +420 549 498 281