Společnost FT Servis je dlouholetým a tradičním dodavatelem potravinářských produktů v ČR i zahraničí se zaměřením na celokamionové dodávky. Od roku 2010 společnost FT servis pro své odběratele, dodavatele a další úzce spolupracující partnery  vytvořil divizi FOOD TRANS LOGISTIC SERVICES.

FT Servis je dlouholetým provozovatelem cisternové techniky již od počátku svého působení. Vytvořením divize FOOD TRANS LOGISTIC SERVICES se tak doprava stává další významnou činností, které se společnost FT Servis hodlá naplno věnovat.

Divize FOOD TRANS LOGISTIC SERVICES zajišťuje spediční činnost, kompletní logistické služby, mezinárodní a vnitrostátní dopravu, skladování a následnou distribucí konečného produktu.

V divizi FOOD TRANS LOGISTIC SERVICES se shromažďují přepravní požadavky pro region CEE v ročním objemu nad 10 tisíc tun potravinářských produktů v závislosti na poptávce trhu. Naši dispečeři jsou schopni zajistit oboustrannou vytíženost i v takto specifickém odvětví jako je přeprava potravinářských komodit a to za předpokladu splnění všech hygienických norem – tímto divize FOOD TRANS LOGISTIC SERVICES šetří přepravní náklady všem zúčastněným obchodním partnerům.

FOOD TRANS LOGISTIC SERVICES dále nabízí obchodním partnerům a zákazníkům službu „LOKALIZACE“ – kdy většina tahačů je vybavena GPS systémem, který umožňuje nepřetržité monitorování vozidel. Tento systém zaručuje, že dispečink má neustále přehled o pohybu vozidel. Všichni řidiči jsou vybaveni mobilními telefony, čímž jsme schopni podávat zadavateli přepravy informace kdykoli po celou dobu realizace jeho zakázky.

V součinnosti holdingu FT Servis provádíme chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory potravinářských vzorků se zaměřením na cukry a cukerné sirupy, což lze zakomponovat do přepravních služeb.

Kontakty: